สิวเสี้ยนที่เกิดขึ้นบนใบหน้าที่ส่งผลต่อความรู้สึก

สิวเสี้ยนดูจะเป็นปัญหาชีวิตและสุขภาพที่สำคัญของวัยรุ่น และอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต มากกว่าสุขภาพกาย เพราะทำใหรู้้สึกไม่สวย ทำให้หน้าไม่ใส หรือพาให้ดูสกปรกเลอะเทอะไปอีก

Q13122569-0

ก่อนที่จะกล่าวถึงวิธีการรักษาคงต้องมาทำความรู้จักกับสิวเสี้ยนให้มากขึ้นก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ สิวมีหลายชนิดและมีชื่อเรียกที่พยายามสื่อให้เราเข้าใจถึงคุณลกัษณะเฉพาะของสิวแต่ละชนิด เช่น สิวหัวช้างหมายถึงสิวขนาดใหญ่ที่การอักเสบลงลึกหรือเป็นก้อนชิสต์ สิวอุดตันหมายถึงสิวที่เกิดจาก การอุดตันที่บริเวณรูเปิดของรูขุมขน โดยถ้าปากรูขมุ ขนยังปิดกจ็ะเห็นเป็นหัวสีขาวและแข็ง แต่ถ้ารูขุมขนเปิดก็จะเห็นเป็นเม็ดสีเมลานินที่กระจุกอยู่บริเวณรูเปิด เห็นเป็นสีดำและอาจเรียกว่า สิวหัวดำ สิวเสี้ยนเองก็ไม่ต่างกันมีลักษณะเป็นเสี้ยนเหมือนกับชื่อสิวเสี้ยนเป็นความผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับรูขุมขนลักษณะคล้ายกับการเกิดสิวอุดตัน คือ เกิด จากความผิดปกติของผิวหนังบริเวณรูขุมขนที่ทำให้มีการหนาตัวของชั้นขี้ไคลร่วมกับมีการสะสมของ ขนอ่อนในรูเปิดนั้นซึ่งอาจพบเส้นขนได้มากถึง 5 – 50 เส้น กระจุกขนอ่อนเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ เกิดลักษณะเป็นเสี้ยนตามที่เรามองเห็น สิวเสี้ยนอาจพบได้ในหลายบริเวณที่มีรูขุมขนขนาดใหญ่ เช่น ที่บริเวณหลัง ต้นแขน ต้นขา และใบหนา้แต่ที่เห็นได้เด่นชัดคือ บริเวณจมูก และพบได้มากขึ้นเมื่ออายเุพิ่มขึ้น