สิวทำไมมักเกิดกับวัยรุ่น

 ‘สิววัยรุ่น’ เป็นเรื่องของธรรมชาติ ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรทำให้การดูแลป้องกันไม่ถูกต้องเพียงพอ

acne

เพราะเมื่อเกิดเป็นสิว นอกจากจะทำให้บุคคลผู้นั้นขาดความมั่นใจ อารมณ์ไม่มั่นคงแล้ว ยังมีผู้พบว่าคนเป็น สิวมาก ๆ มักจะไม่ค่อยได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงาน เนื่องจากงานหลาย ๆ ประเภท ไม่เพียงต้องการ ความรู้ความสามารถหากยังต้องอาศัยบุคลิกรูปร่างหน้าตาเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย สาเหตุของสิว

  • แบคทีเรีย ตัวสำคัญคือ ‘พีแอคเน่’ เชื้อตัวนี้จะทำการย่อยไขมันในต่อมไขมันให้ได้กรด ไขมันอิสระ ซึ่งเป็นตัวการท าให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังบริเวณท่อต่อมไขมัน
  • ต่อมไขมัน ที่ผิวหนังทำหน้าที่สร้างไขมันเพื่อเคลือบและหล่อลื่นผิวหนัง ทำให้เกิดสิวได้ ต่อม ไขมันโดยปกติพบมากบริเวณใบหน้า หลัง และหน้าอก
  • ฮอร์โมนเพศ ในผู้ป่วยที่เป็นสิวพบว่า ฮอร์โมนเพศในเนื้อเยื่อจะสูงกว่าปกติ
  • พันธุกรรม พ่อแม่ที่เคยเป็นสิวมากเมื่อสมัยวัยรุ่น ลูกมักประสบปัญหาเรื่องสิวเหมือนพ่อแม่
  • อาหาร จากรายงานระยะหลัง ๆ มีผู้ให้ข้อสรุปกันมากว่าอาหารไม่มีผลโดยตรงในการทำให้เกิดสิว ดังนั้นปัจจุบันแพทย์โรคผิวหนังจึงมักไม่ค่อยคำนึงถึงความสำคัญของอาหารในการทำให้เกิดและการรักษา สิวมากนัก
  • ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเครียด ซึ่งเกิดจากสุขภาพอนามัยไม่ดี การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้สิวกาเริบมากขึ้น  ยาทา ยารับประทานบางชนิด เช่น คอร์ติโคสตีรอยด์ ลิเทียม ไอเอ็นเอช ไอโอไดด์ โบรไมด์ ได แลนติน วิตามิน บี 12 ทำให้เกิดสิวเช่นกัน ที่พบบ่อย คือ ผู้ป่วยบางรายใช้สารเคมี เครื่องสำอาง หรือสบู่ที่ ระคายเคืองต่อผิวหนังท าให้เกิดสิวเพิ่มขึ้น