ขมิ้นชัน พืชที่มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงผิว

ขมิ้นชันเป็นพืชสมุนไพรพื้นเมืองของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก ขมิ้นชันที่ปลูกในภาคใต้ พบว่ามีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ซึ่งพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตขมิ้นชันที่สำคัญ

ขมิ้นชัน

แต่การนำมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่นิยม ซึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากขมิ้นชันที่พบเห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ขมิ้นชันแคปซูล  สบู่ก้อน  สบู่เหลว  และเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวต่าง ๆ ขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn. วงศ์ Zingiberaceae เป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นใต้ดินเช่นเดียวกับขิงและไพล โดยมากมักจะเรียกส่วนที่เป็นลำต้นนี้ว่าเหง้า ลำต้น ส่วนที่เหนือดินมีความสูงประมาณ 1 เมตร ใบมีขนาดยาว 2-3 ฟุต ปลายใบมน ใบมีสีเขียว ดอกมีสีขาวแกมเหลือง ขมิ้นมักจะขึ้นรวมกันเป็นกอ ส่วนเหง้าจะมีเนื้อสีเหลืองจัด (บัญญัติ, 2543) ขมิ้นชันใช้เป็นเครื่องเทศที่ใช้กันมานาน ส่วนใหญ่จะนิยมนำขมิ้นชันมาใช้เป็นเครื่องแต่งกลิ่น รส และสีในอาหาร เช่น แกงเหลือง แกงกะหรี่ โดยใช้ส่วนของเหง้า ซึ่งมีสาร 2 ประเภท คือ น้ำมันหอมระเหย (volatile oil) และสารเคอร์คูมินอยด์ (curcuminiods) นอกจากนั้นขมิ้นยังมีสรรพคุณทางยารักษาโรคต่าง ๆ ได้หลายชนิด ทั้งเป็นยาภายนอกและภายใน แก้พิษเสมหะ และโลหิต รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลาก เกลื้อน รักษาแผลพุพอง และมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจคือ เป็นยารักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น อาหารไม่ย่อย ทดแทนการใช้ยาในปัจจุบัน การนำมาใช้เป็นสีย้อมและเครื่องสำอาง

ขมิ้นชัน

การใช้เป็นสีย้อมจะพบมากในอินเดีย จีน และบางส่วนของยุโรป ส่วนการใช้เป็นเครื่องสำอางจะพบมากในแถบตอนใต้ของเอเชีย  และในหลายประเทศแถบตะวันออกไกล โดยใช้ขมิ้นทาผิวหน้าจะทำให้ผิวนุ่มนวล ในมาเลเซียใช้ขมิ้นผสมน้ำสำหรับใช้อาบเพื่อให้ร่างกายสะอาด ในอินเดียใช้ทาที่ผิวหนังของผู้หญิงเพื่อป้องกันไม่ให้ขนงอก (บัญญัติ, 2543) สำหรับทางเภสัชวิทยาขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการขับลม ผลจากน้ำมันหอมระเหย  ฤทธิ์ในการต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยกระตุ้นการหลั่ง mucin มาเคลือบกระเพาะ และยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยชนิดต่าง ๆ ฤทธิ์ในการลดการอักเสบโดยสาร curcumin ขมิ้นชันจะไปออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ในการขับน้ำดี โดยสาร curcumin และ p-tolylmethylcarbinol สามารถขับน้ำดีและกระตุ้นการสร้างน้ำดี ฤทธิ์ในการลดการบีบตัวของลำไส้ ฤทธิ์ในการคลายกล้ามเนื้อเรียบโดยออกฤทธิ์ต้าน acetylcholin, barium chloride และserotonin ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดเกร็งในผู้ป่วยโรคกระเพาะ ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย คือจะไปยับยั้งสาเหตุการเกิดกรดเนื่องจาก  Lactobacillu acidophilus และ L. planturum ฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา สามารถยับยั้งสาเหตุการเกิดโรคกลากเกลื้อน